Dialog Dongeng Lutung Kasarung

LUTUNG KASARUNG | tatangmanguny's blog

LUTUNG KASARUNG: FIRST VERSION. PRABU Tapa Agung was an old king. He had two daughters, Purbararang and Purbasari. Prabu Tapa Agung planned to retire as a king.