Kumpulan Pribahasa Babasan Paribasa Sunda Jeung Hartina

Babasan jeung Paribasa | arsip kula

Babasan jeung paribasa téh kaasup kana pakeman basa. Ari pekeman basa, nyaéta pok-pokan maneuh anu ngandung harti siloka, henteu sacéréwéléna. Éta omongan ...

Kuringmah Urang Sunda!

Wayang Golek adalah suatu seni pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu, yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasunda...

Basa Sunda « Adejuve

KUMPULAN BABASAN PARIBASA. Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur ...

URANG SUNDA KAMARANA?

Deden jeung Dadan tatarucingan.Deden: "Dan! Ari jelema pang bodona di dunya ieu jelema naon?"Dadan: "Anu gelo ...

Kumpulan Contoh Pidato: Juli 2010

Anda mungkin mulai merasa kesal ketika mencari contoh pidato sunda di internet ternyata tidak menemukannya padahal ketika Anda mengetik kata 'contoh pidato ...

URANG SUNDA KAMARANA?

Syaratna "A" saja jangan ada aksara sajaba A. Prak ah..... baraya sadaya ngakak ngabarakatak macaan lawak..... mangga tamatkan.... Hayang lancar ngalafal tata ...