Kumpulan Teks Teks Anekdot

CLOSE

JM NASIRA

A. Sejarah perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah. B. KBSR dari segi matlamat, organisasi dan mata pelajaran di sekolah rendah. C. KSSR dari segi ...

Contoh Naskah Pidato | Kumpulan Naskah

Contoh Naskah Pidato, Contoh Teks Pidato, Contoh RPP, KTSP dan Silabus SD, SMP dan SMA, Contoh Makalah, Contoh PTK, Contoh Proposal, Contoh Artikel, Contoh Drama ...

SIMAH BINTI MAMAT

BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001 ...