Nama Pahlawan Dan Sejarahnya

CLOSE

Historia Rock

Padahal bila dibandingkan dengan Jerman yang merupakan musuh terberat AS dalam dua perang dunia, maka sesungguhnya Jerman pun adalah negeri yang kecil.