Riwayat Hidup Umar Bin Khattab

CLOSE

KHALIFAH: Riwayat Hidup Umar Al Khattab

Saidina Umar al-Khattab, kadang-kadang dipanggil juga sebagai Umar al-Farooq ataupunOmar atauUmar ialah daripada Bani Adi iaitu salah satu golongan Bani Adi Quraisy.

Umar Bin Khattab - Beranda

umar bin khattab, khalifah kedua islam, pemimpin yang pemberani, jujur dan ikhlas, mengikuti jejak sahabatnya, Rasulullah saw dan abu bakar