Kumpulan Geguritan Berbahasa Jawa

Geguritan - wong jowo

Geguritan kaperang dadi loro (2) yaiku geguritan tradisional lan geguritan modern. Geguritan tradisional kuwi geguritan nganggo paugeran-paugeran tartamtu ...