Kumpulan Geguritan Berbahasa Jawa

wong jowo: Geguritan

Geguritan kaperang dadi loro (2) yaiku geguritan tradisional lan geguritan modern. Geguritan tradisional kuwi geguritan nganggo paugeran-paugeran tartamtu ...

Bahasa Jawa | Budaya Jawa

ARTIKEL DALAM BAHASA JAWA Berikut ini beberapa koleksi artikel-artikel dalam bahasa jawa: Amenangi Zaman Preman Angele Kuwasa sing Nguripi Apa Bener Wong Jawa Urik?