Rangkaian Cdi Sepeda Motor

ZASQI_NR: MEMBUAT RANGKAIAN ELEKTRONIK

Sebelum pembuatan suatu rangkaianm maka perlu disiapkan terlebih dahulu papan rangkaian (PCB). PCB ini berguna sebagai tempat atau dudukan komponen dan ...